pexels-3753054.jpg
verktygslådan

Här hittar du verktyg för att stötta sociala innovatörer, genom hela inkubationsprocessen.

Inflödet

Inflödet handlar om att nå ut till sociala innovatörer och få dem att känna sig välkomna att ta del av innovationsfrämjarnas tjänster. Det handlar även om att bedöma potentialen i sociala innovationer med hjälp av anpassade kriterier och mallar.

InflödeT
InflödeT
InflödeT
InflödeT
Inflödet
Inflödet
Inflödet
Inflödet
Inflödet
 
Inkubationen
Inkubationen
Inkubationen
Inkubationen
Inkubationen
Inkubationen
Inkubationen
Inkubationen
Inkubationen
Inkubationen
Utflödet
UTFLÖDET
UTFLÖDET
UTFLÖDET
  • Facebook

Copyright © The Joint Way 2020