top of page

Verktygslådan är framtagen i projektet The Joint Way som finansieras av VINNOVA och Ideon Innovation 2018-2020.

 

Projektet leds av Ideon Innovation och genomförs i samarbete med WSP, Movexum, Bizmaker, VentureLab, Jämställd Utveckling Skåne och innovationsforskaren Malin Lindberg.

TJW-Rapport-Stöttning-av-sociala-innova
forskningsrapport
Stöttning av sociala innovatörer

I rapporten presenteras en forskningsanalys om hur innovationsfrämjare kan stötta sociala innovatörer att förverkliga sina innovationer. Rapporten tar avstamp i erfarenheterna från projektet The Joint Way och har skrivits av Malin Lindberg.

bottom of page