top of page

THE JOINT WAY

Verktygslåda för stöttning av sociala innovatörer

Här hittar du samlade verktyg för att stötta utvecklingen av sociala innovationer, det vill säga nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar. Verktygen kan användas av innovationsfrämjare i hela Sverige, t.ex. inkubatorer, science parks och innovationskontor. Förhoppningen är att verktygen ska öka förmågan hos dessa att identifiera, attrahera och stötta sociala innovationer/innovatörer.

Anchor 1
processen
Stöttning av sociala innovatörer
TJW-pin-sprout.png
INFLÖDET

Hur attraherar och säkerställer vi målgruppen i vårt inflöde?

 

  • Hur hittar sociala innovatörer till oss?

  • Hur får vi sociala innovatörer att känna sig välkomna?

  • Hur bedömer vi sociala innovatörer och deras innovationer?

Hur bidrar vår styrprocess till stöttningen av sociala innovatörer?
Hur integreras social innovation i våra mål och indikatorer?
INkubationEN

Hur stöttar vi sociala innovatörer i inkubationen och accelerationen?

  • Hur coachar vi sociala innovatörer?

  • Vilka kompetenser bidrar vi med till sociala innovatörer?

  • Hur stöttar vi affärsmodeller och finansieringsnätverk för sociala innovatörer?

Affärsutvecklingen
utflödet

Hur säkerställer vi de sociala innovatörernas fortlevnad?

 

  • Finns nätverk för fortsatt stöttning?

  • Finns möjligheter till fortsatt finansiering?

  • Övrig eftervård?

Hur synliggörs sociala innovatörer i vår kommunikation?
Utflödet

Här har du/ din organisation möjlighet att själv bidra till verktygslådan. Tillsammans blir vi bättre på att stötta, attrahera och utveckla stöd till sociala innovatörer. Fyll i formuläret och bidra till verktygslådan med egna exempel. 

bottom of page